پردازش تردد
  ballet  

اتوماسیون حضور و غیاب

   
دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور غیاب

کارتی 140

دستگاه حضور غیاب

800

دستگاه حضور غیاب 300



   
   

واحد فروش



شماره ویژه 5 رقمی 45867 - 021

تماس در ساعت اداری:  44245531 و 44247338

تماس با همراه فروش:  09127182413و 09127997789 و 09124068457

 

واحد پشتیبانی


تماس در ساعت اداری:  44245531 و 44245626

 

 

 

 
ارتباط با مدیریت از طریق SMS: 09120397993

واحد فروش sale@TrafficPro4.com

واحد پشتیبانیsupport@TrafficPro4.com

واحد صدور کارت TpsCard@yahoo.com

واحد فنی Info@TrafficPro4.com

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد - تقاطع یادگار امام خیابان ایثار

فکس : 44246680